Phòng Kinh Doanh Dự Án The Nassim Thảo Điền| Xa Lộ Hà Nội – Phường Thảo Điền – Quận 2 – HCM